• GreenNations (admin)

În cadrul Acordului de colaborare, încheiat între Agenția "MOLDSILVA" și AO "Green Nations"
În cadrul Acordului de colaborare, încheiat între Agenția "MOLDSILVA" și AO "Green Nations" a avut loc ședința ordinară a Consiliului de Coordonare, condusă de dl Nicolae Munteanu, director-adjunct al Agenției și reprezentanții AO "Green Nations", în frunte cu dl Denis Cernomoreț, președintele asociației. Datorită unei colaborări armonioase și constructive a colectivului consiliului de administrație și conducătorului ei dl Nicolae Munteanu, precum și inițiativei creative a echipei de profesioniști ai AO "Green Nations", condusă de dl Denis Cernomoreț au fost identificate următoarele priorități de colaborare în cadrul proiectului PEDAM:


1. Elaborarea unei hărți a masivelor de miere, care va reflecta atât starea mierii la momentul actual, cât și modificările planificate. Prin eforturi comune al ambilor parteneri de structură vor fi identificate așa-numitele sectoare de recoltare a mierii, cu detalii despre cultura care creste acolo; despre perioada ei de polenizare; despre numărul indicativ de stupi de albine (numărul famililor de albine), care pot fi situate în acest sector de recoltare a mierii; despre posibilele restricții, de exemplu,a prezenței animalelor sălbatice.


2. Se va desfășura activitatea de promovare a înregistrării electronice a Apicultorilor, pentru îmbunătățirea condițiile unei posibile miere-nomade. Biletul apicultorului obținut ca urmare a înregistrării electronice se va putea achita online sau prin terminal, fapt ce va economisi considerabil timpul apicultorilor. Banii primiți în urma înregistrării electronice vor fi transferați în contul Agenției "MOLDSILVA". Pentru participanții la înregistrarea electronică va avea loc un program special de curs, un curs informațional al comportamentului uman în pădurea sălbatică, relația sa cu natura, protecția mediului înconjurător pentru albina sălbatică etc.


3. AO "Green Nations", împreună cu Agenția "MOLDSILVA", va pregăti stupi ecologici noi pentru prisăcile care în prezent se află la balanța Agenției. Din aceste stupine se va extrage mierea de pădure naturală, care va fi comercializată pe teritoriul Republicii Moldova și se va exporta sub brandul "Mierea de pădure din Moldova". Acest brand comercial trebuie să rămînă în proprietatea Agenției "MOLDSILVA". Pentru deservirea acestor familii de albini se vor selecta în mod prioritar apicultorii din localitățile vecine, o atenție deosebită la selecție fiind acordată persoanelor cu dizabilități.


4. Proiectul PEDAM în consultările cu donatorii externi va achziționa pentru Agențiea "MOLDSILVA" drone speciale dotate cu echipamente moderne, pentru efectua următoarelor lucrări: a) furnizarea imaginilor reale ale tuturor culturilor, inclusiv cele melifere; b)controlul amplasării stupinelor, care au primit sectorul în conformitate cu harta masivului de miere; c) verificarea eficienței stupilor de albine cu ajutorul termovizor-ului; g) evidența numărului de specii de animale sălbatice carese află pe teritoriul cercetat; d) controlul asupra defrisării ilicite a pădurii.


5. Partenerii proiectului vor identifica și îngrădi suprafețile unde vor fi plantate culturile anuale de plante melifere. În momentul înfloririi acestor plante, pe aceste suprafețe vor fi amplasate stupii participanților proiectului PEDAM. Odată cu finisarea recolării mierii și înlăturarea stupilor, animalele sălbatice vor avea acces la aceste teritorii iar plantele. melifere le vor servi drept hrană. De asemenea, se prevede instalarea în aceste zone a bateriilor de lumină, care vor furniza energie electrică instalația de pompare a apei subterane, necesare pentru irigarea terenului. În apropierea instalației se va amenaja un rezervor de scurgeresi furnizare a apei pentru animalelor sălbatice, astfel încât acestea să nu părăsească din cauza setei masivul pădurilor. În apropierea terenului va fi amplasată un turn de observație pentru pădurar, pe acoperișul căruia va fi instalată o cameră de vizualizare ;i obținerea datelor statistice despre numărul animalelor, speciilor care locuiesc pe acest teritoriu forestier. Acest turn poate fi considerat și ca o bază modernă de date meteo, care va oferi Agenției "MOLDSILVA" informații cu privire la schimbările climaterice relevante.


6. Agenția "MOLDSILVA", CNRM pentru UNESCO și AO" Green Nations " planifică să emită o broșură în culori cu scopul informării societății Republicii Moldova despre importanța pădurii pentru tot ce este viu, despre dauna gestionării neautorizate a ariilor forestiere. De asemenea această broșură va oferi informații utile si toate datele de contact despre Agenția "MOLDSILVA", AO "Green Nations", serviciului de Control, explicații detaliate despre esența acestei structuri. La finele ședinței, participanții au determinat periodicitatea întâlnirilor comune pentru monitorizarea procesului proiectului.

12 afișare
  • Facebook Social Icon

© 2020 A.O. Green Nations Moldova