• GreenNations (admin)

SAA Control:”Albinile muncesc pentru noi.Misiunea noastră este să le protejam.”


Prevederile cadrul legal al Republicii Moldova:

1. Este interzisă prelucrarea cu pesticide şi insecticide a cîmpurilor, fîşiilor forestiere şi a plantaţiilor de arbuşti în perioada înfloririi plantelor melifere.


2. EXCEPȚIE! Unele lucrări de protecţie a plantelor în perioada de înflorire a culturilor agricole pot fi desfășurate doar cu aprobarea şi sub controlul subdiviziunilor teritoriale ale ANSA.

3. Orice lucrări de protecţie a plantelor pot fi efectuate de persoanele fizice sau juridicie doar cu AVERTIZAREA OBLIGATORIE a primăriilor, cu cel puțin 7 ZILE înainte de începutul acestora.

4. Primăriile sînt obligate să ÎNȘTIINȚEZE apicultorii ce activează în raza unității administrativ-teritorial , NOMINAL și în scris, despre lucrările de tratare fitosanitară a terenurilor.

5. Produsele fitosanitare pot fi utilizate doar cele incluse în LISTA APROBATĂ de ANSA, cu respectarea strictă a normelor şi a regulilor de utilizare în vigoare.

Pentru detalii suplimentare sau pentru consultații juridice, adresați-vă experților PEDAM.

CONTACTE: Comitetul pentru Monitorizarea și Protecția Comunității Apicole din Moldova: 022- 123131
  • Facebook Social Icon

© 2020 A.O. Green Nations Moldova